Dane kontaktowe

Biuro Pomocy Prawnej
mgr Jacek Łuczkowski
ul. Mickiewicza 6 (parter)
59-700 Bolesławiec

Kontakt telefoniczny
Pon.-Pt. 10.00-20.00, Sob. 10.00-15.00
Tel. 518 94 96 94

Biuro czynne
Poniedziałek-Piątek w godz. 11:30-16:00

E-mail
biuro@pomoc-prawna.boleslawiec.pl

Prawnik Bolesławiec Pomoc Prawna Mickiewicza

Biuro Pomocy Prawnej Jacek Łuczkowski

Biuro świadczy profesjonalną pomoc prawną dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych z zachowaniem należytej staranności właściwej dla zawodu prawnika przy utrzymaniu niskich cen. Zakres i forma współpracy jest ustalana indywidualnie z każdym klientem w zależności od jego oczekiwań i potrzeb.

W biurze świadczeniem pomocy prawnej i obsługą prawną zajmuje się doradca prawny mgr prawa Jacek Łuczkowski. Doradca prawny pozbawiony jest barier i ograniczeń, przymusu przynależności do korporacji prawniczych ograniczających wolność wykonywania zawodu np. narzucających ceny minimalne na świadczone usługi. Prowadzącego Biuro Pomocy Prawnej obowiązuje tak jak wszystkich prawników kodeks etyki i godności wykonywanego zawodu jak również przestrzeganie postanowień przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Klienci mają pełną gwarancję zachowania w poufności przekazywanych informacji. Jacek Łuczkowski odbył przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę oznaczoną klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne.

Biuro Pomocy Prawnej Jacek Łuczkowski współpracuje z Biurem Detektywistycznym i Kancelarią Adwokacką.